1

Tema: Reconnection

V začetku novembra sem se udeležil seminarja The Reconnection na Madžarskem; iz razloga, da se sam prepričam v »čudeže«, ki jih dela rekonekcija. Pred tem mi osebno sama rekonekcija ni bila preveč všeč, tudi po osebni rekonekciji, ki jo je potrebno opraviti, če hočeš iti na nadaljevalni del, nisem videl bistvenih razlik pri sebi, zato ker zame to ni nič novo, temveč energija, predstavljena na drugačen način.

Ker gre pri rekonekciji za skalarne valove, oziroma kot pravijo torzijsko polje, me je že prej zanimalo, kaj to je in kako deluje. V moji stroki se ni težko srečati z raznimi stvarmi in jih izkusiti. Tako sem izkusil torzijsko polje(equilibrium), ki ga dela Tadejeva učenka Ana in je bila dobra izkušnja, še posebej mi je bilo všeč, da nekdo drug dela na meni po dolgem času. Ana drugače obvlada stvari. Nato je sledil stik z Quantum touch, Tesla metamorfoza, ki so praktično podobne stvari, na drugačne načine.

V temi o Vision Questu sem zapisal:
Vodstvo je bilo super in po eni strani naporno, ker sem dobil navodila, kaj vse naj naredim v življenju v bližnji prihodnosti. Z nekaterimi navodili nisem bil zadovoljen, oziroma dobil sem navodila, da naredim nekaj za kar sem rekel, da tega ne rabim in da tega v življenju ne bom počel. Ker pa sem začel poslušati navodila, sem preden se lotim projekta moral razčistiti s tem, kar je zopet vodilo v pretekla življenja. Vem, da obstaja nek namen za to, čeprav ga še ne vidim.

Takrat mi ni bilo jasno zakaj mi vodniki govorijo, da naj grem na rekonekcijo. Sedaj se mi svita, zakaj je tako, ker se mi zlagajo razne stvari v določenem obdobju. Predvsem gre za odločitev moje duše pred inkarnacijo, da bom poskusil veliko stvari na sebi, kar mi je že v otroštvo bilo jasno. Nekoč sem imel tudi vzorec: vse moram izkusiti na svoji koži. Vzorec sem že davno prepoznal in razrešil, tako da je ostalo še učenje duše.

Spoznal sem, da je to podobna energija, kot smo se je učili v Marjanovi šoli skozi Qi gong, takrat sem potreboval tri mesece vsakodnevne vadbe, da sem občutil tako senzacijo v rokah. Ugotovil sem, da takšno energijo uporabljam že ves čas, vendar na drugačne načine. Enkrat je prisotna bolj, drugič manj v mojem delu. Pri terapiji, ko nekomu daš podporo, je na primer prisotna ta energija. Združena s karmično diagnostiko in theta-delta valovi prodira do vzrokov in jih odpravlja.

Rekonekcija je enostavna za učenje in njena uporaba ni preveč komplicirana, tako da sem se odločil, da jo izvajam tudi samostojno. Drugače je ta ista energija prisotna v mojem delu pri karmični diagnostiki, regresiji in drugih rečeh, ki jih delam. Način je koristen za vse tiste, ki ne vedo o energijah veliko, saj se samo uležejo in terapevt naredi svoje, prestavi klienta v želeno stanje. Koristna je za nekoga, ki ne želi govoriti o sebi in težavah ter na tak način lahko dobi tisto, kar mu je namenjeno. Seveda je primerna tudi za vse druge.

Energija rekonekcije deluje prek zakona svetlobe in celice spominja na svetlobo. Včasih je bil podoben učinek pri merkavi, ki je enako svetloba.  Merkave več osebno ne delam, ker je toliko integrirana v moje delovanje, da jo praktično ni več posebej čutiti – je že zdavnaj del mene.

Vsako leto oziroma skoraj vsak dan je energija vse močnejša in zavest ljudi se dviga, s tem se povečuje tudi prevodnost za energije. Lahko rečem, da rekonekcija ni čisto nova energija, temveč je oblikovana  s strani dr. Pearla in kot takšna ponujena na tržišču.

Zdravljenje (Reconnective Healing) traja približno pol ure in je namenjeno temu, da oseba dobi tisto, kar potrebuje, oziroma tisto, kar ji je namenjeno.

Osebna ponovna povezava (The Reconnection) se izvaja po vzoru iz knjige The Book of Knowled-ge: The Keys of Enoch (James J. Hurtak). Tu se aktivirajo nekateri meridiani, se povežejo med sabo ter prav tako z linijami zemlje in vesolja. Na koncu se naredijo »pečati« – majhne  merkave – ki se povežejo z meridiani. Proces se napravi v dveh ločenih seansah (dva dni zaporedoma). Vsaka seansa traja približno 45 minut. Ta povezava se napravi le enkrat v življenju.

Razlaga z uradne strani The Reconnection:
Razlika med zdravljenjem s ponovno povezavo (Reconnective Healing) in ponovno povezavo (The Reconnection) je v bistvu v namenu.
Namen zdravljenja z rekonekcijo (Reconnective Healing) je v osnovi zdravljenje, naj bo to telesno, umsko, čustveno, duhovno ali na kateri koli drugi ravni. In seveda boste za dosego stopnje zdravljenja, ki ga sproži zdravljenje s ponovno povezavo, kot del procesa do neke mere izkusili ponovno povezavo. Ponovna povezava je tista, ki dela zdravljenje s ponovno povezavo tako neizmerno celovitejše kot pa tehnike zdravljenja, ki smo jih imeli na voljo doslej.

(priporoča se 1 - 3 terapije zdravljenja s ponovno povezavo oz The Reconnective Healing. Lahko se izvede tudi samo ena terapija, če človek čuti, da je dobil od zdravljenja tisto, kar je potreboval. Zdravljenje je po treh terapijah dokončano in ga v življenju ni potrebno več ponavljati.)

Namen osebne ponovne povezave (The Reconnection) je, da se v polnosti poistovetimo z našo prirojeno povezavo z vesoljem. To se stori v dveh srečanjih, ki jim pravimo prejemanje osebne ponovne povezave. In seveda boste za dosego stopnje ponovne povezanosti, ki jo sproži ponovna povezava, kot del procesa do neke mere izkusili ozdravljenje.

(vzpostavljanje Ponovne povezave ali The Reconnection je proces, ki se ga naredi v dveh ločenih seansah - vsaka traja približno 45 minut. Tudi to povezavo se naredi samo enkrat v življenju.)

Iz lastnih izkušenj lahko povem, da je pri zdravljenju (healing), ki sem ga opravil na ljudeh, prišlo do različnih reakcij. Pri treh osebah se počutje in zdravstveno stanje nista bistveno spremenila, viden je bil le manjši napredek.
Pri ostalih je bilo opaziti takojšnje boljše počutje in spremembe.
Odkril sem da  je prvi razlog, zaradi katerega ni prišlo do izboljšanja stanja, v zapacanosti telesa – pri dveh osebah sta bili prisotni kislost telesa ter zapacanost (paraziti). Tretja oseba, ki ni doživela večjih sprememb, pa ni imela celovite duše in terapija z rekonekcijo ni zadostovala. V prvih dveh primerih se bodo videli napredki terapije verjetno kasneje, ko se bo telo očistilo toksinov ali pa s ponovno terapijo, če se odločijo. Pri tretji, ki ni imela celovite duše, se je stanje izboljšalo, ker sem uporabil dodatno znanje za celjenje duše.

Posebej sem vesel, ker so terapije opravljene na starejših osebah (večina), ki prej niso najbolje razumele namena karmične diagnostike, tako da jim je rekonekcija pomagala, ker ni bilo potrebno brskati po njih.

To je dobra stvar pri rekonekciji, da ne rabiš brskati po starih stvareh, pač se prepustiš, da dobiš tisto, kar ti je namenjeno, oziroma tisto, kar potrebuješ in ne tistega, kar pričakuješ. Za razliko od karmične diagnostike, ki se opira direktno na težavo, se pri rekonekciji ne ve, če se bo točno ta težava odpravila ali se bo katera druga. Zaradi tega sem se tudi odločil, da delam samostojno rekonekcijo za tiste, ki želijo takšen način zdravljenja.
S karmično diagnostiko se odpravljajo točno določene težave na vseh življenskih področjih: osebni razvoj, razni odnosi – partnerski, s starši, otroci, sodelavci ... – zdravje, delo, finance, dom, prosti čas, odvistnosti, stvari, ... Energija in razrešitev sta usmerjeni točno na tisti del, kjer se težava nahaja.

pesem.duse@gmail.com, 070-788-788

Re: Reconnection

Skalarni valovi

Zakaj (lahko) pride v delovanju telesa do drastičnih sprememb, kadar v nekaj trdno verjamemo?Odgovore bomo skušali poiskati skozi delovanje t.i. skalarnih valov, oziroma torzijskega polja, kakor skalarne valove imenujejo Rusi.

Za kaj pri skalarnih valovih pravzaprav gre?

Za kolikor toliko korekten opis skalarnih valov je verjetno najenostavneje, da si najprej ogledamo polje nemanifestiranega in polje manifestiranega. Kvantni fiziki so si bolj ali manj edini, da temelji materialna realnost na zavesti. Vse, kar obstaja, je med seboj povezano, ne glede na to, na kateri ravni in v kateri kvantni resničnosti se manifestira. Vse je torej del iste zavesti, vse, od nepredstavljive čiste zavesti, prek fotonov, delcev elektromagnetnega polja z maso nič, atomov, molekul in celic, do trdne materije.

V svetu idealizma, ki ga proučuje kvantna fizika, najmanjši delci tega sveta spremenijo svoje gibanje, če jih opazujemo in se nasploh “vedejo” tako nenavadno, da kvantni fiziki predpostavljajo, da tvori zavest, ki je osnova vsega obstoječega, nekakšno matrico, v kateri so vse možnosti že predvidene, manifestira pa se tista, na katero je usmerjene največ zavestne energije. Polju nemanifestiranega po domače pravimo praznina, kvantni fiziki pa ga pogosto imenujejo tudi 4D hiperprostor. Ker smo navajeni na tri dimenzije in čas, si 4D prostora ne moremo predstavljati, o tem, kako deluje, pa lahko slutimo iz teorije Davida Bohma o holografskem ustroju vesolja, v katerem vsak delček vsebuje informacijo celote.

Hkrati z uveljavljanjem kvantnih pristopov razumevanja vesolja, se je tudi pokazalo, da Newtonovska fizika, ki pravi, da se pri absolutni ničli gibanje atomov v vakumu ustavi, kar naj bi posledično pomenilo energijsko vrednot nič. Dr. Harold Puthoff iz univerze v Cambridgeu je skušal to preveriti – meril je energijo pri absolutni ničli. Namesto da o energiji ni bilo niti sledu, pa jo je »našel« toliko, da jo je primerjal s kipečim loncem!!!
»Tehnična podlaga« za obstoj te energije so vibracije subatomskih delcev. Ta energija ima več imen – univerzalno energijsko polje, polje nične točke, prana, qi …, a ta imena mnogim zvenijo »pomankljivo« in nekako tridimenzionalno. Zato sta se pojavili tudi imeni, ki nekako zajemata tudi 4D prostor, ki ga to polje ustvarja, to pa sta že omenjena izraza 4D hiperprostor (v kvantni fiziki) in praznina (v ezoteriki).

Lastnost vsega manifestiranega, ki seveda tudi izhaja iz praznine, je pečat treh dimenzij in časa. Med manifestiranim in nemanifestiranim poteka stalna energijska komunikacija. Ta komunikacija pa je povezana s pojmom skalarnih valov. Za kaj torej tu gre?
Delci, ki preskakujejo iz nemanifestiranega (iz praznine, iz 4D hiperprostora, iz energije nične točke) v našo 3D realnost, so fotoni, torej delci z maso nič. In ne gre za to, da iz praznine v 3D svet neposredno prenašajo energijo, ampak se ta ustvarja ob trkih teh fotonov z različnimi subatomskimi delci, katere premaknejo v višje energijsko stanje, hip zatem pa se takšni fotoni že vrnejo nazaj na 4D raven - zato, ker niso dovolj stabilni, da bi ostali v naši 3D realnosti. Ker torej stalno preskakujejo iz enega sveta v drugi, jim pravimo virtualni fotoni. Na ta način ustvarjajo t.i. skalarne valove. V Rusiji so za te valove lansirali še eno ime – torzijsko polje (torzija – lat. zasuk), to pa zato, ker ima skalarni val spiralni vzorec.

Skalarni valovi so torej neposredna vez med nemanifestirano in manifestirano realnostjo!!!!

Skalarne valove je odkril, oziroma znal proizvajati že Nikola Tesla. Pravzaprav so skalarni valovi na nek način povezani z elektromagnetnimi valovi, o katerih »vemo vse«, vendar pa se izničijo, ko je nek elektromagnetni (EM) tokokrog zaključen. To pa se v klasičnem odnosu generator – porabnik zgodi praktično vedno. Tesla je odkril, da lahko skalarne valove proizvaja, če skozi dve spiralni tuljavi pošlje v nasprotni smeri izmenični tok iste frekvence – na ta način se zgodi obratno, kot v klasičnem EM tokokrogu – izniči se EM polje, proizvaja pa skalarno polje.

Polje skalarnih valov je moč uporabljati tako v konstruktivne, kot v destruktivne namene, saj po eni strani zdravijo, po drugi strani pa lahko delujejo uničujoče, zato jih je moč uporabiti kot orožje. Pa ne le to; izkrivijo lahko tudi fizikalni koncept prostora in časa (to se je npr. zgodilo 1943 v t.i. Philadelphia eksperimentu).
Avtor: Tadej Pretner

pesem.duse@gmail.com, 070-788-788

Re: Reconnection

Zoran, zanima me zakaj pri Reconnection-u pravijo, da se (če prakticiraš Reconnection) ne smeš več ukvarjati z Reikijem?


P.S. Zdaj si pa lahko spremenim nickname v Ana wink  smile

Re: Reconnection

Anja je napisal/a:

zanima me zakaj pri Reconnection-u pravijo, da se (če prakticiraš Reconnection) ne smeš več ukvarjati z Reikijem?

Zato, ker je prepričanje od dr. Pearla, da so vse druge stvari, ki se delajo tehnike, le rekonekcija ni tehnika.

Pearl je imel slabe izkušnje z drugimi ljudmi, ki delajo različne tehnike in po temu, kar je sam povedal na seminarju, bi verjetno tudi sam imel takšno mnenje. Namreč naletel je na take ljudi, ki so veliko govorili in dejansko malo naredili (prodajali so mu meglo).

Pearl je rekonekcijo osvojil in je šel nad tehniko. Takrat ko osvojiš znanje o eni stvari(tehniki) in ko ti postane domača, si ti nad tehniko. Dokler se pa eno stvar učiš je pa tehnika.

Pri Reikiju je očitno naletel na same  "take bisere" , ki so mu vsiljevali, da mora imeti ta simbol, pa naslednji in še naslednji in še tako dalje – ni niti čudno, da je zbežal stran od takih ljudi.

Če se pogleda, po internetu, se dejansko res vidi, da je ogromno različnih simbolov za Reki, ki so vprašanje od kje nastali (pri osnovnem Usui – so le 4 simboli, ki so potrebni za učenje dokler ne prerasteš tehniko ), vsi ostali pa ne vem od kod izvirajo in verjetno je na nekoga naletel, ki mu je vsiljeval te stvari.

Mene je to tudi zanimalo, zakaj se ne sme delati reiki, ter da reiki več ne deluje, če delaš rekonekcijo – vendar temu ni tako, reiki še boljše deluje, tudi ko se samo odpreš za reiki.
Ko poznaš več načinov in tehnik dela je tako težko reči s katero delaš, če jih uporabljaš  vse od enkrat. Pa še enake stvari imajo različna imena.

Po moje se s tem ni potrebno obremenjevati, katero stvar delaš in jo znaš, še vedno lahko nadgradiš z drugim znanjem.
Če bi gledal na to, da je rekonekcija ena in edina pravilna stvar za delat, bi bilo tako kot bi vso šolanje v osnovni ali srednji šoli trdil, da je edino matematika ta prava in edino to bom delal, uporabljal v življenju in nič drugega. Lahko en čas tako trdim, vendar ko bo prišel konec šolskega leta, (če ne že prej), bodo izpiti tudi iz drugih predmetov – takrat bodo pa "šusi" padali.

Anja je napisal/a:

P.S. Zdaj si pa lahko spremenim nickname v Ana

smile  :prst:  wink

pesem.duse@gmail.com, 070-788-788

5 Nazadnje urejal REI (22.12.2011 06:39:21)

Re: Reconnection

moje izkušnje so malce drugačne. Reikist, ki je enkrat prejel povezavo s skalarno energijo , izključno reikija (elektromagnetnega valovanja energije določene frekvcence) ne more več izvajati, saj se mu vmes spontano pojavlja skalarno valovanje. Seveda ni nič narobe, je pa nekatreim reikistom precej moteče.

Drugače pa sem seveda mnenja, da ne Tesla ne Pearl nista ničesar "odkrila", saj je skalarna energija stara kot univerzum. Morda sta se je le "zavedala", čeprav jo občuti lahko prav vsak - v naravi in njenih pojavih.  Mimogrede: vsako materialno telo, ki se trese, vibrira, skače - praktično vsako, ki se giblje - povzroča skalarno valovanje. Sem pa spada tudi človek, živali, vsi možni predmeti itd.

smile

Re: Reconnection

REI je napisal/a:

moje izkušnje so malce drugačne. Reikist, ki je enkrat prejel povezavo s skalarno energijo , izključno reikija (elektromagnetnega valovanja energije določene frekvcence) ne more več izvajati, saj se mu vmes spontano pojavlja skalarno valovanje. Seveda ni nič narobe, je pa nekatreim reikistom precej moteče.

REI,
tudi, če se pojavi skalarno valovanje pri reikiju zame ni moteče. Seveda je pa odvisno od vsakega posameznika, kakšno ima prepričanje v sebi. Univerzum ti pošlje točno to in ti da potrditev na to kakšen imaš program v podzavesti in če je program, da je to moteče - je potem to dejansko moteče. Če pa imaš program da lahko delaš vse – lahko delaš vse brez kakršnih koli motenj.

Recimo, da je reiki "matematika" in ker sem se naučil sedaj še "kemije" (rekonekcije) – potem bi avtomatsko postala kemija zame moteča, ko bi delal matematiko - to se mi ne zdi smiselno.

REI je napisal/a:

Drugače pa sem seveda mnenja, da ne Tesla ne Pearl nista ničesar "odkrila", saj je skalarna energija stara kot univerzum. Morda sta se je le "zavedala", čeprav jo občuti lahko prav vsak - v naravi in njenih pojavih.

Se popolnoma strinjam.

pesem.duse@gmail.com, 070-788-788

7

Re: Reconnection

Gre za to, da je nekaterim moteče v obliki, da ne moreš izvajati izključno reikija. In tu ne gre za prepričanja - programe, temveč za popolnoma drugo frekvenco energije. Drugo obliko energije, ki tudi deluje povsem drugače. Torej gre za različen namen in razliučen rezultat dela samega. To pa mislim, da ni popolnoma vseeno vsem. In tudi prav je tako, da smo seznanjeni s čim in kaj sploh delamo.
Seveda so tudi ljudje, ki so zadovoljni, da nekaj delajo, kar naj bi koristilo in jih ne zanima definicija tega, kar delajo. Vse to je odvisno od človeka samega, vsak gleda na te stvari malce po svoje. Sam se le podal izkušnje cca dvajstetih reikistov.

Re: Reconnection

Kakšna je razlika med reconnection-om in metodo od Zdenka Domančića? Mislim, da sta si obe metodi precej podobni.

9

Re: Reconnection

Podobni ja, enaki  - rezultatsko - ne.

10

Re: Reconnection

REI je napisal/a:

Podobni ja, enaki  - rezultatsko - ne.

Lahko razložiš?

11

Re: Reconnection

ander je napisal/a:

Kakšna je razlika med reconnection-om in metodo od Zdenka Domančića? Mislim, da sta si obe metodi precej podobni.

Metodo od Domančiča osebno nisem poskusil na sebi in je ne morem kometirati. Sicer, pa je slična po gibanju rok.

Pri zdravljenju z rekonekcijo gre za to, da dobiš tisto, kar rabiš v danem trenutku, da se celice spomnijo, kdo v resnici so, ter da se postaviš v svoje zdravje. To pomeni, da se ne zdraviš, temveč da si zdrav – tega da se zavedaš, da si zdrav. Tu enako kot pri karmični diagnostiki ne gre za odvajanje škodljivih energij in dovajanje novih, temveč gre, da se enostavno prestaviš v drugo realnost, kjer težave ni.

Pri osebni povezavi, pa gre, da se preko aktivacij toč meridianov, čaker,.. povežeš z  prirojeno povezavo z vesoljem, da si sposoben biti v svojemu kanalu z evolucijo. Aktivira se DNK, malo na drugačen način, kot smo to delali na delavnici Pesem duše ali prej pri biorgonomiji.
Zato obstajajo različni načini in možnosti aktiviranja svojega namena, da lahko prideš do željenje stvari, ker nekomu odgovarja ena stvar, nekomu pa je druga bližja.

smile

pesem.duse@gmail.com, 070-788-788

12 Nazadnje urejal Ana7 (25.12.2011 18:56:41)

Re: Reconnection

Zoran je napisal/a:

Mene je to tudi zanimalo, zakaj se ne sme delati reiki, ter da reiki več ne deluje, če delaš rekonekcijo – vendar temu ni tako, reiki še boljše deluje, tudi ko se samo odpreš za reiki.
Ko poznaš več načinov in tehnik dela je tako težko reči s katero delaš, če jih uporabljaš  vse od enkrat. Pa še enake stvari imajo različna imena.

Se strinjam smile
Tud moja izkušnja je taka, da mi Reiki laufa brez problema, pogosto se sproži sam (terapij z njim pa res praktično ne delam neutral )...čeprav prakticiram  Equilibrium (Reconnection)...

13

Re: Reconnection

Zoran je napisal/a:
REI je napisal/a:

Drugače pa sem seveda mnenja, da ne Tesla ne Pearl nista ničesar "odkrila", saj je skalarna energija stara kot univerzum. Morda sta se je le "zavedala", čeprav jo občuti lahko prav vsak - v naravi in njenih pojavih.

Se popolnoma strinjam.

Tud jaz se strinjam, definitivno smile

14

Re: Reconnection

Zoran je napisal/a:

Pri osebni povezavi, pa gre, da se preko aktivacij toč meridianov, čaker,.. povežeš z  prirojeno povezavo z vesoljem, da si sposoben biti v svojemu kanalu z evolucijo.

Axis mundi, Merkava?

15

Re: Reconnection

Moja izkušnja z reconnectionom je, da se mi je povečala moč prizemljevanja stvari, kar se še posebej pozna pri transformacijah, spreminjanju vzorcev, prizemljevanju željenih lastnosti. Prav tako se mi je povečala moč vizualizacije oziroma prejemanja informacij preko slik, lažje in hitreje dobim uvid, prej je bilo, kot da imam stvari pred nosom, ampak jih nisem sposobna opaziti (še vedno se včasih tako počutim, ampak je pa opazna razlika). Povečal se mi je pretok energije, lažje se prestavljam na različne nivoje. Delujem bolj skladno (um-duša-srce-duh-telo), vsaj tak občutek imam.

Z reikijem nimam težav. Sicer se ne sprašujem, kaj točno teče in kaj to pomeni, pač jaz ali oseba, ki ji delam, že dobi, kar potrebuje v danem trenutku. Sama vidim zadeve takole: v šoli smo se učili zgodovino in geografijo, in če pišem test iz geografije, ne morem sklopit znanja, ki sem ga pridobila pri zgodovini. In mislim, da je povezovanje in dopolnjevanje različnih pristopov smisel uspešnega dela. Moj namen je npr. da sebi ali nekomu drugemu pomagam pri nečem, ne pa da izvajam izključno določeno tehniko. To je samo moj pogled smile Je pa res, da sem v vmesnem času šla na 3. reiki stopnjo in se je pretok energije že zato spremenil.

16

Re: Reconnection

Ninja je napisal/a:

Sicer se ne sprašujem, kaj točno teče in kaj to pomeni, pač jaz ali oseba, ki ji delam, že dobi, kar potrebuje v danem trenutku.

Ojla Ninja

Pa se ti zdi, da res dobi točno tisto, kar potrebuje v danem trenutku ali je še kaj naše volje in odločitve vmes?

17

Re: Reconnection

Mislim, da je ključnega pomena, da delujemo skozi srce, ki nas vselej vodi po pravi poti  smile

18

Re: Reconnection

Drži  :prst:

19

Re: Reconnection

Ninja je napisal/a:

Mislim, da je ključnega pomena, da delujemo skozi srce, ki nas vselej vodi po pravi poti  smile

Rekel bi, da ima dosti ljudi deloma ali povsem zaprto srce zaradi različnih vzrokov. Če imaš veliko svinjarije na tem področju, tudi ne moreš z umom oz. ukazom srca odpreti. Odprto srce je zame pogoj za hitrejši osebnostni napredek, ker le tako si hitreje zmožen odpuščati, transformirati in nasploh delati spremembe.

20

Re: Reconnection

ELA, zaradi neprimernega in nevljudnega pisanja so vsi tvoji posti izbrisani in dostop zavrnjen.

21

Re: Reconnection

ander je napisal/a:
Ninja je napisal/a:

Mislim, da je ključnega pomena, da delujemo skozi srce, ki nas vselej vodi po pravi poti  smile

Rekel bi, da ima dosti ljudi deloma ali povsem zaprto srce zaradi različnih vzrokov. Če imaš veliko svinjarije na tem področju, tudi ne moreš z umom oz. ukazom srca odpreti. Odprto srce je zame pogoj za hitrejši osebnostni napredek, ker le tako si hitreje zmožen odpuščati, transformirati in nasploh delati spremembe.

Srce je nujni predpogoj za vse, kar si naštel. Poponoma se strinjam s temle mnenjem.

22 Nazadnje urejal Barbara Bajc (12.01.2012 23:19:25)

Re: Reconnection

Živjo Zoran,

Z rekonekcijo se nikoli nisem pobliže ukvarjala, vendar me je tvoje raziskovanje in pisanje na forumu pritegnilo. Z željo, da mi pomagaš demistificirati delovanje rekonekcije oz. skalarnih valov te bom malo zasula z vprašanji.

Predvsem me zanima, kako je mogoče, da se lahko kar prestaviš v novo realnost (v zdravje)? Kaj se v tem primeru zgodi s prepričanji in vzorci, ki so takšno stanje (energijske blokade in posledično bolezenska stanja) povzročili? Ali tisti, ki dobi rekonekcijo, dojame, v čem je njegov ključni problem in to med terapijo spremeni? Nikjer ni zaslediti ali se po R lahko ponovi prvotno stanje - kot npr. pri theta zdravljenju - če na podzavesti zamenjaš vzorec, vendar ga ne ozavestiš in v "preizkušnjah" po menjavi "flopneš", je theta brez učinka. Lahko ponovno poizkušaš vse dokler ne ozavestiš. Torej po mojih izkušnjah je ključno ozaveščanje; praktiki R pa vztrajno ponavljajo (tudi sama jih nekaj poznam) da nič ne vedo, nič ne zaznavajo, veliki večini klientov tako ali tako ni nič jasno - samo ležijo in čakajo da se zgodi "čudež".

Pa še to - kaj pa je s karmičnim dolgom; če "bolezen" kar naenkrat čudežno izgine? Kam "izgine" - ali je to simptomatsko ali se dejansko spremenijo in izginejo blokade na avričnem polju ne da bi klient to ozavestil oz. sploh vedel kaj je bil vzrok njegovih težav in kako jih je rešil?

Vnaprej hvala za vse odgovore.

23

Re: Reconnection

Barbara Bajc je napisal/a:

Z željo, da mi pomagaš demistificirati delovanje rekonekcije oz. skalarnih valov te bom malo zasula z vprašanji.

Poskušal bom koliko se da napisati in razložiti.

Barbara Bajc je napisal/a:

Predvsem me zanima, kako je mogoče, da se lahko kar prestaviš v novo realnost (v zdravje)? Kaj se v tem primeru zgodi s prepričanji in vzorci, ki so takšno stanje (energijske blokade in posledično bolezenska stanja) povzročili?

Obstajajo različne realnosti, mi živimo v tisti, ki je vezana na naša prepričanja, navade, vzorce, lekcije in ta se odraža v vsakdanjosti.
Vzemimo za primer bolezen jeter. Ker imajo vsi v družini bolezen jeter je pričakovati, da jo bomo imeli tudi mi. Druga realnost je da bomo imeli občasno težave in naslednja realnost je da težav nimamo.
Enako je na primer partnerski odnos: Lahko se imamo z nekom zelo v redu, se ujamemo na vseh področjih. Enako je možnost, da z to isto osebo imamo relativno dober odnos, a se ne ujemamo v vseh področjih. Obstaja pa tudi varianta v kateri se nikakor ne ujemamo z določeno osebo.

Takšnih možnosti o različnih realnostih obstaja veliko in od nas je odvisno katerega bomo živeli. Odvisno je pa od prepričanj, programov, navad, vzorcev, dogodkov,… če se mi odločimo, da bomo poskrbeli za svoje življenje, nam bodo takšne stvari in ljudje prihajali naproti, da bomo lahko prepoznali in spremenili omejujoče programe, vzorce, navade v sebi in se bomo prestavili v želeno realnost. Če pa samo ostane želja po novi realnosti, pa kljub temu, da dobimo opozorila in ne naredimo nič, nam pa ostane nezaželena realnost in smo na nek način ujeti v usodo.
Težave, ki se pojavljajo so vezane na naše podzavestne programe, navade, ter tudi na lekcijo duše.

Barbara Bajc je napisal/a:

Ali tisti, ki dobi rekonekcijo, dojame, v čem je njegov ključni problem in to med terapijo spremeni? Nikjer ni zaslediti ali se po R lahko ponovi prvotno stanje - kot npr. pri theta zdravljenju - če na podzavesti zamenjaš vzorec, vendar ga ne ozavestiš in v "preizkušnjah" po menjavi "flopneš", je theta brez učinka. Lahko ponovno poizkušaš vse dokler ne ozavestiš. Torej po mojih izkušnjah je ključno ozaveščanje; praktiki R pa vztrajno ponavljajo (tudi sama jih nekaj poznam) da nič ne vedo, nič ne zaznavajo, veliki večini klientov tako ali tako ni nič jasno - samo ležijo in čakajo da se zgodi "čudež".

Negativna prepričanja, vzorce, navade, presežeš lahko z ozaveščanjem, predelovanjem, predihavanjem, energijsko podporo, ter drugimi različnimi stvarmi za delo na sebi, zato tudi obstaja toliko različnih načinov, da lahko vsak poišče kaj je za njega najboljše.

Negativne vzorce, prepričanja, navade, lahko opustiš in se prestaviš v drugo realnost, kjer teh vzorcev ni in to lahko dosežeš z rekonekcijo, hitrim dihanjem, izbrisom, brez da ti ozavestiš. Upam, da bom uspel pravilno razložiti, ker tukaj gre za to, da osebi pomagaš, da preseže vzorce brez, da se jih zaveda in se praktično pustiš v roke vodnikov, da naredijo tisto, kar oseba rabi, da se jih osvobodi. Tu pride do izraza, da dopustiš in zaupaš, da bo Univerzum poskrbel za tebe, tako kot je v najvišje dobro zate. Vsak posameznik je različen in je čisto odvisno kdo, kaj in koliko stvari rabi v svojem življenju, to je največ odvisno od izbora duše, katere vse lekcije si je duša zadala v življenju. Ena od teh lekcij je lahko, da se prepustiš vodstvu in zaupaš, da presežeš razumsko dojemanje stvari.
To včasih zna biti dosti težko, ker ne veš kar te čaka, pa še vodnikov lahko, da ne vidiš in normalno, da potem pridejo vprašanja, zakaj, kako,..
Nekaterih stvari se ne da opisati jih je potrebno poskusiti.
Prestopamo na drugačno raven delovanja, ki do sedaj večini ljudi ni bila vidna. Prestop gre iz razumskega vidnega sveta v svet očem večinoma nevidnih in čutečih stvari. Odpira se na veliko možnost, da bo vsak zase občutil kaj je za njega vredu in kaj ne. Vse tisto kar je bilo z leti narejeno na laži, manipulaciji z občutki, vzorci, prepričanji, s strani nas in okolice se počasi ruši.

Barbara Bajc je napisal/a:

Ali tisti, ki dobi rekonekcijo, dojame, v čem je njegov ključni problem in to med terapijo spremeni?

Možnosti je veliko in ena od teh je da ozavesti ključen problem ali se ga pa lahko samo preseže, brez razumskega dojemanja.

Barbara Bajc je napisal/a:

Torej po mojih izkušnjah je ključno ozaveščanje; praktiki R pa vztrajno ponavljajo (tudi sama jih nekaj poznam) da nič ne vedo, nič ne zaznavajo, veliki večini klientov tako ali tako ni nič jasno - samo ležijo in čakajo da se zgodi "čudež".

Recimo rekonekcija ti da podporo, da se očisti energijsko in fizično polje pri osebi, toliko kot to oseba rabi ali sprejema. Glej to tako, da cel dan fizično delaš in se med delom oznojiš in zamažeš, nato prideš domov in greš pod tuš, kado ali kako drugače se opereš, da si čist. Verjetno malokdo razmišlja, da se nebi opral po celodnevnem znojenju. Če uporabljaš samo vodo za pranje ali še kakšen šampon ali sol je pa od vsakega posameznika odvisno in jaz gledam na vse te načine zdravljenja, kot na to, karkoli si izbereš je ok, če si ti na koncu čist. Včasih je potrebno poskusiti različne šampone, da prideš do tistega, ki je najboljši zate.

Osebno sem mnenja, da je bolje ko nekdo ki nima izkušenj od prej z delom z energijami, da ve čim manj o težavi od klijenta, ker bi se mu lahko vklopil kakšen vzorec in bi lahko vsiljeval svojo voljo, s tem se pa lahko težava nebi odpravila. Podzavest pa je prefrigana in vsakega lahko hitro prenese okoli, da se tega niti ne zaveda.

Kako dolgo bo pa to tako ne vem, ker katero koli stvar v življenju delaš se skozi njo učiš in duša se odpira za nove možnosti in enkrat pride na dan, da začenjaš občutiti od kod prihajaj kaj,… je pa zopet čisto odvisno od posameznika.

Drugače gledam na vse stvari, ki se počnejo z energijo, da najprej pometeš in očistiš svoj prag in takrat tudi drugemu lahko pomagaš konkretno, kako je pri drugih, ki delajo Rekonekcijo, če se tega zavedajo in delajo na sebi, ne vem.

Z odpravo določenega vzorca ali programa (karmična diagnostika,...), si sam izbiraš realnost tisto kateri sedaj hočeš, pri rekonekciji pa dobiš tisto katera ti je namenjena.

Drugo je pa osebna povezava, ki se naredi z rekonekcijo, tam pa se zbudijo uspavani DNK, se aktivira, da se ti lahko spomniš svojega namena, načrta, da greš po svoji poti evolucije.

pesem.duse@gmail.com, 070-788-788

24

Re: Reconnection

Barbara Bajc je napisal/a:

da mi pomagaš demistificirati delovanje rekonekcije oz. skalarnih valov

Pri skalarnih valovih gre pač za to da jih ti ustvariš/usmeriš in da oni sami naredijo svoje, če je potrebno bodo težavo prestavili, odpravili, razrešili, pa ni odvisno od nas, temveč od vsakega posameznika "klijenta", kaj on rabi. Temu lahko rečeš, da se prestaviš v Božje roke in se ti bo zgodilo tisto, kar ti je namenjeno in ne tisto kar pričakuješ.

Z odpravo določenega vzorca ali programa (karmična diagnostika,...), si sam izbiraš realnost tisto kateri sedaj hočeš, pri rekonekciji pa dobiš tisto katera ti je namenjena - lahko je ta tudi boljša, ker ni umsko usmerjena in dobiš še boljše kot sploh lahko pričakuješ.

Drugo je pa osebna povezava, ki se naredi z rekonekcijo, tam pa se zbudijo uspavani DNK, se aktivira, da se ti lahko spomniš svojega namena, načrta, da greš po svoji poti evolucije.  Na nek način dobiš moč, zaupanje, da lahko slediš svojim sanjam in jih postopoma uresničuješ.

Barbara Bajc je napisal/a:

Pa še to - kaj pa je s karmičnim dolgom; če "bolezen" kar naenkrat čudežno izgine? Kam "izgine" - ali je to simptomatsko ali se dejansko spremenijo in izginejo blokade na avričnem polju ne da bi klient to ozavestil oz. sploh vedel kaj je bil vzrok njegovih težav in kako jih je rešil?

Težave se lahko rešijo ali prestavijo to je zopet čisto odvisno od vsakega posameznika. Če se stanje po terapiji izboljša, pa se niso razreševali vzorci je enako potrebno to stanje vzdrževati. Če pa po terapiji delaš in misliš enako kot prej, se pa ne bo dosti spremenilo, tudi če si razreševal vzorce.
Možno je da se prestavimo v želeno stanje brez da vidimo vzrok, v primeru, da se odločimo delovati drugače, če ga pa "biksamo" še naprej po terapiji je pa velika verjetnost, da se težave vrnejo nazaj.

Barbara Bajc je napisal/a:

Nikjer ni zaslediti ali se po R lahko ponovi prvotno stanje - kot npr. pri theta zdravljenju - če na podzavesti zamenjaš vzorec, vendar ga ne ozavestiš in v "preizkušnjah" po menjavi "flopneš", je theta brez učinka.

Samo reprogramiranje dostikrat nima smisla, ker ko negativen vzorec zamenjaš s pozitivnim ti ne bo v pomoč, ker te je ravno ta nasprotni pripeljal do težave. Tu obstaja prevelika razlika negativno – pozitivno, potrebno je pa da je nevtralno. Pomeni, da ni odvisnosti niti od negativnega niti od pozitivnega, temveč nevtralnost in takrat imaš izbiro. Če se nevtrala z reprogramiranjem zgodi je v redu.


Obstaja dosti vzorcev, prepričanj, navad, ki smo jih prevzeli nase in se iz njih ne učimo bistvenih stvari, takrat lahko enostavno izbrišeš program, kot da ga ni bilo. V primerih, kjer pa osvajaš lekcijo, ti pa tak način brisanja ne pomaga, ker se je duša odločila, da se bo skozi to nekaj naučila in zato izbris ali reprogramiranje ni uspešno.
Lekcije se ne spreminja, spreminja se le pot/način, da prideš do določene lekcije.
Pri načinu učenja imamo mi izbiro ali se učimo skozi dobre ali slabe stvari – tu se lahko odločimo.
Več napisano pod temo lekcije duše.

pesem.duse@gmail.com, 070-788-788

25 Nazadnje urejal Jože (24.01.2012 21:33:45)

Re: Reconnection

Zdravo Zoran, minil je dober mesec od mojega zdravljenja, med katerim sem spoznal od kje so moje težave. imel sem težave in nisem videl več izhoda zakaj me tišči v prsih. Med terapijo me je spomin vrnil v otroštvo, ko mi je umrl oče,  bilo mi je dobrih pet let, vse sem dal v pozabo, takrat mi je spomin pokazal žalost, ki je sledila z jokom in velikim olajšanjem. Bolečin več ni in izboljšal sem odnos s partnerko in sodelavci, vesel sem.