Vabilo:
Predstavitev Ustvarjalne akademije Pesem duše
14.9  -brezplačno

Želiš uresničiti svoj namen?
Več: TUKAJ

Društvo Pesem duše

  
 

 

Yantra – v čem se razlikuje od mandale?


Yantra naj bi tudi bila upodobitev svetih manter, medtem ko mandala izvirno upodablja temelje Budovega nauka po tantričnem budizmu. Pa vendar obe služita predvsem kot pripomočka pri meditaciji in v duhovne namene ter se s tem pridružujeta ostalim svetim krožnim simbolom po svetu, ki so ravno tako narejeni za duhovnost in zdravljenje.

Pri opisovanju mandale ne gre brez opisa yantre, saj se izraza dostikrat zamenjujeta in pri razlagi povzročata nejasnosti. Vse razlike (v kolikor obstajajo) med njima še danes niso dokončno jasne; po nekaterih razlagah naj bi za svete slike okrogle oblike med hindujci prevladoval izraz yantra, med budisti pa izraz mandala.

Mandala in yantra poleg mantre sestavljata ključne elemente Tantre. V tantrični praksi mandala predstavlja vizualno ikonografsko upodobitev višje sile, yantra pa njeno abstraktno obliko.

Kaj pomeni ime yantra in kako deluje?

 Yantra je sanskrtska beseda, izhajajoča iz korena yam, ki v dobesednem smislu pomeni nadzorovati, kontrolirati ter iz korena -tra, izvirno izhajajočega iz besede trayoti, ki pomeni osvoboditev. Upodablja vzajemno delovanje sil makro- in mikrokozmosa, ki se gibljejo proti središču ter iz središča navzven, kar upodablja prikaz nadzora in osvoboditve na enem mestu.
Pomen yantre je konteksten, kar pomeni, da se lahko nanaša na simbole, procese, oziroma vse, kar vsebuje strukturo in organizacijo.

Pomeni naslednje:
  • katerikoli pripomoček ali napravo, ki kontrolira ali je kontrolirana (človeško telo na primer, naj bi bilo yantra);
  • katerikoli pripomoček za držanje, zadrževanje ali zaključitev (na primer yantra je lahko simbol, ki zadržuje bistvo nekega koncepta ali simbol, ki pomaga zaključiti določeno idejo);
  • mistični oziroma astronomski diagram (predstavlja astronomsko pozicijo planetov na datum in čas glede na postopke, določene v Vedah).
Gre za simetrično, dvo- ali tridimenzionalno geometrijsko kompozicijo, ki se uporablja v duhovne in meditativne namene. Yantra se razlaga kot vizualna razlaga mantre (na primer Sri Yantra naj bi predstavljala mantro Om), je simbol božanstva, izražen v geometrijski obliki. Smatra se kot bivališče hindujskega božanstva, h kateremu je bila ustvarjena, ter njegovo svetišče. Izraz yantre se ponavadi uporablja v hindujskih tekstih ter praksi, predstavljala pa naj bi zbirno točko hindujske tantrične prakse.

Vsaka yantra se začenja v središčni točki (bindu ali seme) in končuje z zunanjim kvadratom (pomen točke in kvadrata je opisan pod naslovom Simboli). To prikazuje univerzalno evolucijo, ki se začne v središču univerzuma (fine vibracije, eter), ter se konča z materializacijo (grobe vibracije, zemlja). Yantra je večinoma sestavljena iz enostavnih geometrijskih teles, lahko včasih naletimo na oblike kot so puščice, trizobi, osti; le-te upodabljajo usmerjenost namere za yantrične energije.

Podobno kot pri mandali je z vódenjem misli po arhetipskih ravninah yantre možno uglasiti zavest s harmoničnim vibriranjem univerzalne zavesti. Po mišljenju hinduistov (?) yantra ni samo vizualna predstavitev, temveč je živeča realnost. Osnova za to trditev je razlaga, v kateri naj bi vsako posamezno čustvo imelo svojo energijsko vibracijo ter obliko, določena energija pa naj bi po načelu odmeva iz človekovega mikrokozmosa priklicala enake energije v univerzalni zavesti oziroma makrokozmusu. Tako energija yantre, sestavljena iz energij specifičnih geometrijskih oblik, misli in namena ustvarjalca, prikličejo iz makrokozmosa energije enake kakovosti.

Sri Yantra


Kot sem že omenila, da so yantre posvečene določenemu božanstvu in vibrirajo na enaki ravni kot energija tega božanstva. V splošni javnosti je verjetno najbolj poznana ter priljubljena Sri yantra (njena imena so se Shri yantra, Yantra kozmosa, Yantra kreacije ali celo Sri yantra mandala). Je poznana kot »mati« yanter, saj vse izhajajo iz nje. Predstavlja simbol Tripurasundari, vrhovne boginje tantrične veje Shri Vidya. Sri yantra naj bi predstavljala vizualno podobo mantre OM, ki po hindujski tradiciji prvobitni zvok božanske kreacije. Predstavlja popolno dopolnjevanje ženske (yin) ter moške (yang) energije.

Sestavljena je iz devetih trikotnikov, od katerih je pet trikotnikov obrnjenih navzgor in štirje obrnjeni navzdol. Njihova kombinacija rojeva triinštirideset vidnih trikotnikov. Center yantre je točka znotraj središčnega trikotnika in predstavlja seme univerzuma, ki obstaja onkraj časa in prostora. Okrog trikotnikov sta upodobljena dva kroga; manjši z osmimi lotosovimi listi ter večji s šestnajstimi listi. Yantra se zaključuje s kvadratom s štirimi vhodi.

© Urška Korun, intuitivna umetnica in svetovalka za osebno rast
Sri Yantra
Energijski vpliv umetnosti na prostor in človeka
Z umetniškim delom sprejmemo tudi velik del avtorjeve energije in delovanja. S temi energijami se polni prostor in posledično tudi mi sami.
Mandale in njihovo delovanje
Ko se z očmi sprehajamo po površju mandale, se razumski del možganov pomakne v meditativno stanje. V takšnih trenutkih dobi duša priložnost, da svobodno deluje
Mandale po svetu
Ljudstva po vsem svetu uporabljajo krožne simbole ali slike, ki služijo v duhovne, obredne in meditativne namene. Med uporabniki imajo svoje lastno ime, v zadnjem času pa so sveti simboli začeli dobivati skupnega, to je mandala.
Ime: *
Elektronski naslov: *
Zadeva: *
Telefon: *
Sporočilo: *
Zbrani osebni podatki so varovani v skladu z ZVOP-1.
izdelava: ETREND