Podpora

Želite prispevati svoj delež k delovanju društva in uresničevanju njegovega namena in ciljev?

To lahko storite z vašo podporo - finančno podporo v smislu donacije ali nefinančno v smislu prostovoljne pomoči pri delu ali podarjenih stvari, ki bi koristile pri delovanju društva (knjige ...)

Denarna podpora - donacije

Donacije so darila, ki so podarjena brez povratnih ugodnosti.

V skladu z 52. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2), ki določa olajšave za donacije, lahko uveljavlja zavezanec davčno olajšavo (zmanjšanje davčne osnove) za:

znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, dobrodelne, invalidske, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in to le za takšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnost;
donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti;
donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2% obdavčenega prihodka, če je dana za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu in ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.

Pravne osebe po ZDDPO-1 in fizične osebe po ZDoh-1 lahko uveljavljajo olajšavo za donacije oziroma zmanjšanje davčne osnove pod pogoji v navedenih zakonih.

Postopek donacije – Pri donatorski pogodbi je donacija denarni tok, ki mu ne sledi protiusluga v blagu ali storitvah. Prejemnik donacije zato donatorju ne izstavi računa ampak (na njegovo zahtevo) samo potrdilo o donaciji, ki dokazuje in potrjuje izvršeno donacijo.

DDV – v skladu s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV Ur. l. RS, št. 141/2002) donacija ni predmet DDV, če gre za denarna sredstva, ki so izplačana osebam, ki so ustanovljene za npr. humanitarno dejavnost in če pri tem ne gre za opravljeno dobavo blaga oz. storitev.

Podjetja ali posamezniki, ki bi želeli podpreti društvo Pesem duše, lahko to storite z nakazilom finančnih sredstev na transakcijski račun.

Podatki o plačilu:

Društvo Pesem duše
Obrežje 22, 8261 Jesenice na Dolenjskem   
Davčna št.: 34857796
TRR: SI56 10100-0055564311(Banka Koper - Intesa Sanpaolo Bank)
Namen: donacija
Koda namena: CHAR

Nedenarna podpora

Če želite ponuditi našemu društvu nedenarno pomoč, lahko podarite knjigo/ami s področja duhovnosti, komplementarne in alternativne medicine, razna orodja za duhovnost, pripomočke za društveno delovanje ... Občasno potrebujemo tudi pomoč pri vodenju društva, administrativnih poslih, prevajanju, deljenju letakov in drugih občasnih opravkih. Svojo podporo lahko ponudite tudi s prostovoljnim delom - veseli bomo vaše pomoči, ko bomo potrebovali pomočnike.

Članstvo

Članstvo v društvu je prostovoljno, deli se na redne , pridružene in častne člane. Redni član društva lahko postane fizična oseba, ki se aktivno ukvarja z metodami in tehnikami za osebno rast in razvoj. Pridruženi član društva lahko postane fizična oseba, ki je zainteresirana kakorkoli prispevati k osnovni politiki in delovanju društva. Pridruženi član društva lahko postane pravna oseba, ki deluje s podobnimi interesi kot društvo in bi želela z društvom sodelovati v kakršni koli obliki. Pridruženi člani društva so lahko tudi uporabniki storitev, ki jih izvaja društvo, podporniki ter simpatizerji društva (sponzorji, donatorji itd). Častni člani društva lahko postanejo redni člani, pridruženi člani ali zunanje osebe, ki so pomembno pripomogli razvoju društva ter njegovih dejavnosti ter s tem pomembno prispevali k doseganju društvenih ciljev. Častne člane imenuje društveni zbor. Zainteresirana oseba za članstvo v društvu izpolni Pristopno Izjavo za včlanitev v društvo, ki jo društvo pošlje prek e-pošte. Pri tem se poravna članarina, ki variira glede na vrsto članstva. Kandidat postane član društva z dnem, ko društvo prejme članarino (pod pogojem, da je oseba poslala izpolnjeno Pristopno izjavo). Kandidati morajo članarino plačati najkasneje v sedmih dneh po oddaji Pristopne Izjave. Člani ali druge fizične in pravne osebe, ki niso člani, lahko kadarkoli donirajo sredstva za delovanje Društva.

Za vse informacije nam pišite.

Iskreno se vam zahvaljujemo za pomoč in podporo.
Društvo Pesem duše

23let izkušenj
1034+uspešnih delavnic
8711+zadovoljnih strank
57+izobraževanj letno
Prijavi se na e-novice in prejmi brezplačno darilo.
Na vpisan e-naslov smo vam poslali povezavo za potrditev prijave. Sporočilo se lahko nahaja tudi med nezaželeno pošto (SPAM).
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×