Podpora

Želite prispevati svoj delež k delovanju društva in uresničevanju njegovega namena in ciljev?

To lahko storite z vašo podporo - finančno podporo v smislu donacije ali nefinančno v smislu prostovoljne pomoči pri delu ali podarjenih stvari, ki bi koristile pri delovanju društva (knjige ...)

Denarna podpora - donacije

Donacije so darila, ki so podarjena brez povratnih ugodnosti.

V skladu z 52. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2), ki določa olajšave za donacije, lahko uveljavlja zavezanec davčno olajšavo (zmanjšanje davčne osnove) za:

znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, dobrodelne, invalidske, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in to le za takšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnost;
donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti;
donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2% obdavčenega prihodka, če je dana za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu in ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.

Pravne osebe po ZDDPO-1 in fizične osebe po ZDoh-1 lahko uveljavljajo olajšavo za donacije oziroma zmanjšanje davčne osnove pod pogoji v navedenih zakonih.

Postopek donacije – Pri donatorski pogodbi je donacija denarni tok, ki mu ne sledi protiusluga v blagu ali storitvah. Prejemnik donacije zato donatorju ne izstavi računa ampak (na njegovo zahtevo) samo potrdilo o donaciji, ki dokazuje in potrjuje izvršeno donacijo.

DDV – v skladu s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV Ur. l. RS, št. 141/2002) donacija ni predmet DDV, če gre za denarna sredstva, ki so izplačana osebam, ki so ustanovljene za npr. humanitarno dejavnost in če pri tem ne gre za opravljeno dobavo blaga oz. storitev.

Podjetja ali posamezniki, ki bi želeli podpreti društvo Pesem duše, lahko to storite z nakazilom finančnih sredstev na transakcijski račun.

Podatki o plačilu:

Društvo Pesem duše
Obrežje 22, 8261 Jesenice na Dolenjskem   
Davčna št.: 34857796
TRR: SI56 10100-0055564311 (Banka Koper)
Namen: donacija
 

Nedenarna podpora

Če želite ponuditi našemu društvu nedenarno pomoč, lahko podarite knjigo/ami s področja duhovnosti, komplementarne in alternativne medicine, razna orodja za duhovnost, pripomočke za društveno delovanje ... Občasno potrebujemo tudi pomoč pri vodenju društva, administrativnih poslih, prevajanju, deljenju letakov in drugih občasnih opravkih. Svojo podporo lahko ponudite tudi s prostovoljnim delom - veseli bomo vaše pomoči, ko bomo potrebovali pomočnike.

Za vse informacije nas prosim pokličite na: 070 788 788 ali nam pišite.

Iskreno se zahvaljujemo za vašo pomoč in podporo.
Kolektiv društva Pesem duše
»
Prijateljske povezave
Prijateljske povezave
»
V medijih
Televizijske oddaje & intervjuji.
»
Splošni pogoji
Veljavnost in uporaba splošnih pogojev
»
Piškotki
Piškotki so kratke besedilne datoteke, ki jih spletno mesto pošlje brskalniku. Glavni cilj piškotkov je, da spletni strežnik prepozna računalnik.
Ime: *
Elektronski naslov: *
Zadeva: *
Telefon:
Sporočilo: *
Zbrani osebni podatki so varovani v skladu z ZVOP-1.

Prijava na e-novice


izdelava: ETREND