1

Tema: Vreme

Ravno sem prebral novice o ponovnih vremenskih ujmah po Sloveniji in skušam povezati, kako je vreme povezano s stopnjo zavesti prebivalcev.
Hipoteze:
1. Lahko, da se preko vremena čistijo napetosti ljudstva
2. Lahko, da je ujm več, ker je več napetosti med prebivalci in vsega, kar tvori napetosti in se to preslika na vreme (manjša povprečna kvaliteta bivanja, medijski in socialni fokus na negativo, izprijenost in destruktivo, migranti ki s seboj prinesejo drugačno stopnjo zavesti, več odvisnosti med prebivalstvom, kovidna posttravmatska travma, inflacija - manjšanje vrednosti denarja, itd.)
3. Lahko, da je vreme simptom za kolektivo na način kot je boleč želodec simptom za posameznika. Opozorilo za spremembo.
4. Lahko, da so vremenske sile in bitja vremena le ausglajzani (izven ravnovesja) in bi bilo možno preko šamanističnega udejstvovanja podpreti in uravnovesiti bitja in sile.

Tu in zdaj.