Splošni pogoji

Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Ob obisku spletnih strani društva Pesem duše in ob prijavi na društvene aktivnosti se uporabnik strinja s splošnimi pogoji in pravili, ki jih najde na tej strani ter na ostalih naših spletnih straneh.

Splošni pogoji veljajo za vsako osebo (uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto Pesem duše oziroma se prijavi na katerokoli aktivnost društva Pesem duše in njegovih zastopnikov, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu www.pesem-duse.com in s katerim upravlja Društvo Pesem duše, Obrežje 22, 8261 Jesenice na Dolenjskem ter njegovi zastopniki (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto ter za aktivnosti ponudnika. Lahko se spremenijo brez predhodne opozoritve, zato ponudnik opozarja, da pred vsako posamezno prijavo na aktivnost ali uporabo nasvetov spletnih vsebin uporabnik v celoti prebere splošne pogoje. S prijavo na aktivnost ponudnika in uporabo nasvetov s spletnih vsebin se uporabnik strinja, da razume splošne pogoje in se z njimi v popolnosti strinja. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo posebni pogoji ali pravna obvestila, ki bodo v tem primeru navedeni na dnu spletne strani.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev. Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

Obveznost posvetovanja z zdravnikom in izključitev odgovornosti

Društvo Pesem duše in njegovi zastopniki - ponudnik - brezpogojno podpirajo in spoštujejo uradne metode zdravljenja.

Celotna vsebina, objavljena na spletni strani www.pesem-duse.com, blogu Pesem duše ali na forumu Pesem duše, prav tako tudi vse aktivnosti in dejavnosti ponudnika predstavljajo svetovanje za boljše življenje in podporo posamezniku, da kakovostno dopolni svoje življenje. Aktivnosti ponudnika so namenjene psihično stabilnim osebam, ki bi si želele z blagimi metodami za osebno rast izboljšati svoje življenje. Psihično nestabilnim osebam, osebam, nagnjenim k zavračanju realnosti ter odvisnikom se vse aktivnosti ponudnika odsvetujejo.

Izrecno poudarjeno - obisk vseh aktivnosti ponudnika ni razlog, da se uporabnik v primeru fizičnih ali psihičnih težav ne bi posvetoval s svojim zdravnikom ali da bi odstopil od klasičnega načina zdravljenja, ki ga priporoča osebni zdravnik ali specialist. Na vseh aktivnostih ponudnika uporabnik ni nezgodno zavarovan.

Uporabnik aktivnosti ponudnika v popolnosti sprejema odgovornost do lastnega življenja ter odgovornost za udeležbo na aktivnostih ponudnika ali uporabo nasvetov na spletnih straneh društva Pesem duše ter razume, da so vse aktivnosti samo dopolnilo in podpora za bolj kakovostno življenje psihično in čustveno stabilnim osebam.

Uporabnik v popolnosti nosi lastno odgovornost in posledice kombiniranja obiskov aktivnosti ponudnika (in/ali upoštevanja nasvetov z društvenih strani) z obiskom ali uporabo drugih tehnik ali metod za osebno rast s strani tretjih oseb, ki niso ponudnik (pod to med drugim spadajo naravna zdravljenja z naravnimi zdravili, diete, metode in tehnike komplementarne in alternativne medicine ...).

Uporaba spletnih vsebin ponudnika in uporaba storitev ponudnika je dovoljena izključno na lastno odgovornost uporabnika. V primeru da je uporabnik odrasla oseba, s tem sprejme vse odgovornosti psihično stabilnega odraslega. V primeru da je uporabnik mladoletna oseba, se obvezno aktivnosti izvajajo tudi s starši ali skrbniki.

Uporabnik se ob prijavi na vse aktivnosti ponudnika in ob upoštevanju nasvetov, napisanih na spletni strani društva, forumu in blogu,  strinja in jamči, da sprejema v celoti odgovornost za udeležbo, da je bila udeležba prostovoljna ter jamči, da ni bil zdravljen za psihično ali duševno boleznijo. Prav tako jamči, da razume in dojema vse aktivnosti in nasvete kot podporo k bolj kakovostnemu načinu življenja.

Nosečnicam ali ženskam, ki želijo zanositi, svetujemo, da z aktivnim delom na sebi in obiskom intenzivnim aktivnostim dela na sebi raje počakajo do poroda. V kolikor si vseeno želijo udeležiti katere koli aktivnosti društva Pesem duše, to storijo na lastno odgovornost in nosijo odgovornost za morebitne posledice intezivnega dela na sebi.

Pri boleznih umskega izvora ali pri izraženi psihični nestabilnosti se aktivnosti ponudnika in nasveti na spletni straneh izrecno odsvetujejo. Ponudnik se ne ukvarja z zdravljenjem psihičnih bolezni. V tem primeru se priporoča obisk pri strokovnjaku za zdravljenje psihičnih bolezni. Pri udeležbi uporabnika na katerikoli aktivnosti ponudnika, na kateri sicer uporabnik jamči, da ni bil medicinsko zdravljen za psihično boleznijo, vendar se ob udeležbi aktivnosti ponudnika kažejo vidni znaki psihične motnje oz. vidno izražena psihična nestabilnost (katero lahko prepozna povprečen laičen človek), ki je v primeru obiska skupinskih aktivnosti opazna tudi ostalim udeležencem, v primeru obiska individualnih aktivnosti pa to opazi ponudnik, se uporabnika na to opozori in se mu priporoča prekinitev udeležbe in obisk pri strokovnjaku. V primeru, da uporabnik na obisku katerekoli aktivnosti ponudnika ne kaže vidnih znakov psihičnih motenj ali večje čustvene nestabilnosti, a se jih uporabnik zaveda že pred obiskom aktivnosti, pomeni, da uporabnik ni upošteval splošnih pogojev in priporočil s te strani in nosi popolnost odgovornost za morebitne posledice obiska na njegovo počutje.
V primeru, da se uporabnik zaveda v vsaj najmanjši meri svoje nestabilnosti v psihi ali/in se v njegovi primarni družini pojavljajo simptomi oz. bolezni psihičnega izvora, toplo svetujemo, da namesto obiska ali uporabe aktivnosti ponudnika raje obišče usposobljenega strokovnjaka za zdravljenje psihičnih bolezni.

Uporabnik razume, da društvo Pesem duše v popolnosti izključuje odgovornost v primeru, da se je uporabnik prijavil na aktivnost ali uporabil nasvet, brez upoštevanja teh splošnih načel.

Pred uporabo ali upoštevanjem katerega koli nasveta, navodila, napotka ali namiga, ki je objavljen na spletnem mestu in se nanaša na prehrano, zdrav življenjski slog, preprečevanje bolezni ali tveganj za nastanek bolezni, duhovno rast in razvoj, izrecno svetujemo, da se  uporabnik posvetuje z zdravnikom ali drugim usposobljenim strokovnjakom.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za škodo ali nevšečnosti, ki bi nastale uporabniku ali tretjim osebam zaradi neodgovorne uporabe ali neodgovornega upoštevanja nasvetov, navodil, napotkov ali namigov, objavljenih na spletnem mestu ali neodgovornega obiska aktivnosti v smislu neupoštevanja splošnih pogojev s te strani.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno, ni delovalo ali ni delovalo pravilno. Ponudnik lahko kadarkoli ukine spletno mesto ali trajno onemogoči dostop do njega, ne da bo moral o tem uporabnika posebej obvestiti. Ponudnik na odgovarja za vsebino, ki je objavljena na spletnih mestih tretjih oseb, na katera kažejo povezave, ki so objavljene na spletnem mestu.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Uporaba in dostop do spletnega mesta

Obisk spletne strani www.pesem-duse.com in uporaba vsebin oziroma storitev sta izvedena izključno na lastno željo ter odgovornost uporabnika. 

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na način v skladu z namenom spletnega mesta. Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno ali trajno onemogoči dostop do portala.

Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

Dostop do spletne strani www.pesem-duse.com je možen vse dni v letu, razen v času posodabljanja ali vzdrževanja spletne strani ali določenih podstrani. Ponudnik si pridržuje pravico do umaknitve in ukinitve dela ali celotne spletne strani kadarkoli, brez predhodnega obvestila.

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko, v kateri je izražena, vključno z vsemi elementi spletnega mesta je avtorskopravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je ponudnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika oziroma nosilca avtorskih pravic  je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršen koli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno mesto vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

Povezava na spletne strani

Na spletni strani ponudnika vodijo nekatere povezave na spletne strani tretjih oseb, za katere ponudnik ne prevzema odgovornosti oziroma ne predstavljajo nujno stališče ali odobravanja s strani ponudnika. Pri povezavi  na spletno stran izven strani www.pesem-duse.com se je uporabnik dolžan ravnati po pogojih in pravilih obiskanih spletnih strani.

Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.
Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Krškem. Ti splošni pogoji veljajo od 1.12. 2010.

Naročilo

Obveznosti prodajalca so:
- dostaviti pravo vrsto in količino izdelkov po nakupni ceni, plačilni pogoji začnejo veljati z dnem poslanega elektronskega naročila,
- dostaviti blago v skladu z normami, pravili in predpisi, ki veljajo v EU.

Prodajalec se zavezuje, da bodo uporabniku na voljo:
- podatki o identiteti prodajalca (ime in sedež podjetja ter matična in davčna številka)
- kontakti podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s prodajalcem (e-naslov, telefon)
- lastnosti artiklov (dimenzija, fotografija, cena)
- način in rok dostave artiklov
- informacije o načinu plačila
- informacije o odstopu od pogode in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
-pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Društvo Pesem dušec se ne zavezuje za popolnost in pravilnost podatkov na spletni strani www.pesem-duse.com/trgovina, niti se ne zavezuje za popolnost in pravilnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala.

Zaradi različnih grafičnih nastavitev monitorjev so možna odstopanja barv. Slike so simbolične. Pri slikah kristalov in kristalnega nakita se lahko pojavijo manjša odstopanja v velikosti kamna, barvnem odtenku in teži.

Trgovina Pesem duše se ne obvezuje, da so vsi artikli, prikazani na spletni strani, na zalogi.

Obveznosti kupca so, da:

- naročeno blago prevzame, preveri celovitost paketa in v primeru težav takoj obvesti prodajalca,
- plača blago po nakupni ceni v skladu s plačilnimi pogoji, ki veljajo z dnem poslanega naročila.

Nakup

Trgovina Pesem duše omogoča naslednje načine plačila za nakupe znotraj Slovenije:
- z nakazilom na transakcijski račun po predračunu;
- s plačilom v gotovini ob prezvemu blaga (ta možnost je zaradi preprečevanja širjenja okužbe izklopljena).

Trgovina Pesem duše ne omogoča dostave izdelkov v države izven Slovenije.

Cene so v €. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Društvo Pesem duše ni zavezanec za DDV).

Dostava in poštnina

Čas dostave od prejetega naročila je 5 - 17 delovnih dni po prejetju naročila oz. po prejetem plačilu. V času določenih akcij, izrednih razmer ali višje sile se lahko rok dostave podaljša.

Transport naročil se opravlja prek Pošte Slovenije oziroma po dogovoru s kupcem.

Naročnik blago prejme dostavljeno na naslov v skladu s pravili poštnih podjetij.

Poštnina za vse izdelke je brezplačna.

Pri moožnosti plačila po povzetju (trenutno je izklopljena za nedoločen čas), se poštnina dodatno zaračuna 1,20 €. Ob dostavi pa Pošta Slovenije zaračuna provizijo za odkupnino v vrednosti 1,07 % od vrednosti odkupnine oz. najmanj 1,05  € (pri znesku odkupnine pod 98 €)  in maksimalno 5,36 € (pri znesku odkupnine nad 501€).

Popusti in akcije

Znotraj enega naročila ni mogoče seštevati popustov ali/in akcijskih cen.

Prav tako se akcija ali popust ne more uporabiti s strani istega kupca v večkratnih naročilih v času trajanja akcije.

Preklic naročila

Uporabnik spletne trgovine www.pesem-duse.com/trgovina lahko prekliče naročilo blaga še isti dan oddaje naročila do 14. ure oz. naslednji dan do 14. ure, če je bilo naročilo oddano po 16. uri.

Preklic naročila je možen izključno preko e-pošte: pesem.duse(a)gmail.com, kjer morajo biti navedeni podatki: naziv naročila, ime in priimek kupca, naslov kupca.

Odstop od pogodbe in vračilo izdelkov

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, imajo kupci možnost, da v roku 14 dni od nakupa oz. od prejema izdelka odstopijo od pogodbe brez navedbe razloga in vrnejo izdelek (43. člen Zakona o varstvu potrošnikov, ZVPot). Izdelek se mora vrniti nepoškodovan, načeloma v originalni embalaži ter v nespremenjeni količini. Edini strošek, ki lahko bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga - poštnina. V kolikor vrača izdelek, ki ga po prejetju ni možno več vrniti prek poštnih storitev, kupec krije strošek vračila blaga z dostavo.

O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti prodajalca, najkasneje v 10. dneh od prejetja blaga, in sicer na elektronski naslov: pesem.duse(a)gmail.com, blago pa vrniti v nadaljnjih 30. dneh. O uspešnosti odstopa od pogodbe bo kupec obveščen prek elektronske pošte v roku 24 ur od trenutka odstopa od pogodbe. V kolikor kupec ne prejme elektronske pošte v navedenem roku, mora obvestiti po telefonu ali preko elektronske pošte, da mu informacija o uspešnosti odstopa ni bila dostavljena. Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. 

Ne sprejemamo paketov z odkupnino.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 delovnih dni od prejema izdelka na društveni naslov: Društvo Pesem duše, Obrežje 22, 8261 Jesenice na Dolenjskem. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov. Potrdilo o poslanem paketu mroa kupec hraniti in posredovati na email: pesem.duse(a)gmail.com, da lahko prodajalev evidentira vračilo.

Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče! Kupnina ne zajema poštnih stroškov vračila izdelkov.

Blago je potrebno vrniti v ustrezni (originalni) embalaži, nepoškodovano in v nespremenjeni količini, izdelek ne sme imeti vidnih znakov uporabe. Obvezno je potrebno priložiti tudi podatke o kupčevem transakcijskem računu, na katerega želi vračilo kupnine.

Varovanje osebnih podatkov

Z naročilom nakupa kupec dovoljuje, da prodajalec vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s kupčevimi osebnimi podatki.

Društvo Pesem duše zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) ter da podatkov o kupcu v nobenem primeru ne bo posredovala tretji osebi. Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Osebni podatki se uporabljajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in le za namen poslovanja med prodajalcem ter kupcem. Takšni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam (razen posredovanje poštnega naslova poštnemu podjetju za izpeljavo dostave izdelka).

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Reševanje reklamacij

V kolikor kupec prejme proizvod, ki je vidno poškodovan, mora v roku 3. delovnih dni obvestiti prodajalca.
V primeru, da je dostavljen proizvod poškodovan do mere, da je to možno opaziti že na zaščitni embalaži - samem paketu in se kot takšen sprejme - potem reklamacija ni veljavna. Kupec naj ne bi nikoli smel prevzemati poškodovanega paketa od poštarja ali kurirske službe.

Če kupec ne izpolni vseh zgoraj navedenih pogojev, potem prodajalec ni dolžan upoštevati roka 30 dni. Zamenjava, vračilo ali reklamacija ne veljajo v primeru, da je proizvod izdelan posebej za kupca. Reklamacije ne veljajo v primeru neprimernega ravnanja s strani kupca.

Naročene izdelke je kupec dolžan zaščititi pred škodljivimi vplivi. Pri tem so mišljeni predvsem vplivi vremenskih razmer in nepravilno oziroma malomarno rokovanje oziroma uporaba.

Reševanje sporov

Vse morebitne spore, ki bi nastali z uporabo spletne trgovine www.pesem-duse.com/trgovina med kupcem in društvom Pesem duše, bosta stranki poskušali reševati sporazumno. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno Okrožno sodišče v Krškem.
23let izkušenj
1034+uspešnih delavnic
8711+zadovoljnih strank
57+izobraževanj letno
Prijavi se na e-novice in prejmi brezplačno darilo.
Na vpisan e-naslov smo vam poslali povezavo za potrditev prijave. Sporočilo se lahko nahaja tudi med nezaželeno pošto (SPAM).
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×